Podmienky a pravidlá

 1. Podmienky používania
  Návšteva, používanie alebo objednávanie produktov zobrazených na webovej stránke wellnessist.com znamená súhlas s Podmienkami používania, ktoré sú podrobne opísané nižšie.
  Aby ste mohli stránku používať v dobrých podmienkach, odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali Podmienky používania.
  Webovú stránku wellnessist.com spravuje spoločnosť ASK DG SRL so sídlom v Balotesti, Unitatii 3/25. Ilfov, Rumunsko, zapísaná v obchodnom registri pod číslom. J23/5946/2017, IČ DPH: RO38544158.
  Vyhradzujeme si právo na zmeny týchto zmluvných podmienok, ako aj na akékoľvek zmeny na stránke wellnessist.com bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívením stránky s obchodnými podmienkami , si môžete vždy prečítať najnovšiu verziu týchto ustanovení.
  Prístup na stránku wellnessist.com , ďalej len wellnessist.com, a jej používanie sa uskutočňuje na základe týchto pravidiel a podmienok uvedených nižšie. Používanie stránky, prihlásenie a prístup k službám znamená prijatie týchto podmienok so všetkými dôsledkami vyplývajúcimi z ich prijatia.
  Vaše registračné povinnosti:
  Ak chcete nakupovať na stránke wellnessist.com, musíte na našej webovej stránke zadať svoje údaje.
  Používaním služby vyhlasujete, že o sebe poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie.
  Ak sa domnievame, že došlo k porušeniu tejto povinnosti, vyhradzujeme si právo zablokovať váš prístup k používaniu služby na určitú alebo neurčitú dobu bez predchádzajúceho upozornenia.
  CENA A SPÔSOBY PLATBY:
  Uvedené ceny sú vrátane DPH ( 19% ).
  Kúpna cena uvedená na faktúre bude rovnaká ako cena uvedená na stránke v čase nákupu, ku ktorej sa pripočítajú náklady na doručenie.
  Platba za výrobky sa uskutočňuje v hotovosti / v hotovosti pri dodaní výrobku alebo kreditnou / debetnou kartou pri zadaní objednávky online. Platby kartou sa spracúvajú prostredníctvom rôznych spracovateľov platieb v závislosti od krajiny, z ktorej sa objednávka zadáva.
  INFORMÁCIE O OBJEDNÁVKE:
  Ak máte problémy s objednávkou, ktoré sa nezdajú byť vyriešené e-mailom alebo osobou, s ktorou hovoríte, môžete sa obrátiť na bezplatné interné zmierovacie konanie s pánom Dragosom Gruitom, reconcile [at] wellnessist.com
  INFORMÁCIE O DODÁVKE:
  DODACIA LEHOTA JE MAXIMÁLNE 5 PRACOVNÝCH DNÍ, POČÍTANÝCH OD DÁTUMU PRIJATIA OBJEDNÁVKY. TÁTO LEHOTA MÔŽE BYŤ ZMENENÁ Z DÔVODOV, KTORÉ NEMÔŽEME OVPLYVNIŤ.
  Ak chcete špecifikovať určité otázky týkajúce sa doručenia, ako je čas doručenia, adresa alebo orientačné body, uveďte ich do políčka pre poznámky pred dokončením objednávky.
  V deň odoslania balíka s vašou objednávkou vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.
  Balík si môže vyzdvihnúť ktorýkoľvek člen rodiny.
  Výrobky sa dodávajú v rámci dostupných zásob.
  Ak jeden alebo viac objednaných produktov už nie je na sklade, budete o tom informovaní.
  V niektorých prípadoch môže byť objednaný výrobok nahradený podobným, ak si to želáte a súhlasíte s tým.
  Zodpovednosť za prípadné poškodenie nami zaslaného výrobku, balíka alebo zásielky nesie kuriérska spoločnosť alebo prepravca v súlade s platnou legislatívou.
  V prípade zistenia viny kuriéra vám výrobky vymeníme, o čom budeme informovaní do 24 hodín od prijatia balíka.
  ZODPOVEDNOSTI ZA VÝROBOK:
  Spoločnosť ASK DG SRL nepreberá zodpovednosť a nemôže byť zodpovedná za žiadne škody spôsobené používaním výrobkov zakúpených prostredníctvom tejto stránky na iné účely, ako sú uvedené výrobcom.
 2. Zásady ochrany osobných údajov
  Spoločnosť ASK DG SRL zaručuje bezpečnosť a dôvernosť údajov, ktoré sú umiestnené a prenášané prostredníctvom jej počítačového systému ( wellnessist.com ). Informácie získané prostredníctvom formulárov, dotazníkov, e-mailov môže spoločnosť ASK DG použiť na vypracovanie odhadov, analýz alebo marketingových programov s cieľom zlepšiť ponúkané služby a produkty.
  Osobné údaje poskytnuté stránke wellnessist.com s cieľom získať alebo používať niektoré služby, tovar alebo produkty sú chránené podľa európskeho práva.
  Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať všetkých používateľov stránky o typoch osobných údajov, ktoré sa môžu vyžadovať pri prezeraní alebo nákupe produktov na stránke. Tieto informácie použije spoločnosť ASK DG SRL len na zabezpečenie optimálnych podmienok počas používania tejto stránky, na informovanie používateľov prostredníctvom e-mailu, telefónu a/alebo SMS o nových produktoch a službách.
  Poskytnuté informácie budú považované za dôverné a budú použité len vo vzťahu medzi vami a wellnessist.com ; informácie nebudú predané žiadnej inej organizácii. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu poskytnuté iným osobám alebo spoločnostiam, ale môžu byť odovzdané orgánom činným v trestnom konaní na overenie obchodných transakcií alebo iným orgánom, ktoré majú zo zákona právo na prístup k takýmto údajom.
  Osobné údaje môžu byť bez vášho súhlasu poskytnuté v prípade súdnych sporov týkajúcich sa platobných podvodov týmto príjemcom: Banky zapojené do online platieb, medzinárodné kartové organizácie a poskytovatelia služieb/produktov, resp. v súlade so zákonom príslušným inštitúciám.
  Zhromažďovanie informácií
  Pri registrácii na tejto stránke a pri objednávaní produktov zo stránky je možné požadovať informácie a/alebo osobné údaje (napr. meno/priezvisko, poštovú adresu, mesto, krajinu, PSČ, telefónne číslo atď. -mail, atď.). Ak nám odmietnete poskytnúť podrobné informácie a/alebo údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť niektoré požadované služby, ako je napríklad objednávanie výrobkov na stránke. Zhromažďujeme aj ďalšie informácie a/alebo údaje na identifikáciu všetkých používateľov našej stránky (IP adresa, typ webového prehliadača, názov a verzia operačného systému atď.) Zhromažďovanie tohto typu informácií a/alebo údajov sa vykonáva s cieľom zlepšiť funkčnosť a prezentáciu stránky.
  Používanie informácií a údajov
  Zhromaždené informácie a/alebo údaje sú potrebné na pridanie používateľov do databázy na zasielanie e-mailov, SMS správ; na analýzu štatistík návštevnosti stránok, na poskytovanie služieb klientom na najvyššej úrovni kvality; na potvrdenie a zadávanie objednávok, na kontrolu doručenia objednávok a platieb; na riešenie prípadných sporov.
  Prenos informácií a údajov
  V rámci našej činnosti využívame aj služby iných spoločností a je potrebné, aby sme im odovzdali niektoré informácie a/alebo údaje, ktoré ste nám poskytli, len preto, aby sme zabezpečili optimálne podmienky pre dodanie vami objednaných produktov alebo bezpečné online platby. Spustením objednávky na webovej stránke wellnessist.com vyjadrujete svoj súhlas v tomto ohľade. Ak s tým nesúhlasíte, nemôžeme vám tieto služby poskytnúť a nepoužívajte tieto možnosti stránky wellnessist.com .
  Zabezpečenie údajov
  Bezpečnosť stránky wellnessist.com je jedným z našich záujmov a neustále sa snažíme o jej zachovanie a zvýšenie. Bohužiaľ, surfovanie na internete nemôže zaručiť 100% bezpečnosť bez ohľadu na naše úsilie. Nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené treťou stranou v dôsledku porušenia dôvernosti vášho používania stránky alebo akýchkoľvek iných informácií, ktoré na tejto stránke zverejníte.
  Wellnessist.com nenesie žiadnu zodpovednosť za situácie, keď používateľ z vlastnej iniciatívy zverejní svoju adresu alebo akékoľvek iné osobné údaje vo verejnej správe na niektorej zo stránok wellnessist.com .
  Cookies
  Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa na účely identifikácie a sú úplne "pasívne" (neobsahujú softvér, vírusy ani spyware a nemajú prístup k informáciám na pevnom disku používateľa). Tento súbor môžeme použiť, keď sa vrátite na stránku, aby sme vás identifikovali a zabezpečili optimálne používanie stránky. Naše súbory neobsahujú osobné údaje, napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu.
  Súbory cookie používané na našej stránke pochádzajú od spoločností AddThis, DoubleClick, Facebook a Google.
  Webové prehliadače umožňujú odstrániť súbory "cookie" z pevného disku, zablokovať prijímanie súborov "cookie" alebo prijať správu, keď sa súbor "cookie" uloží do vášho počítača. Ak je váš prehliadač nastavený tak, že ich nepodporuje, niektoré stránky nemusia fungovať úplne alebo čiastočne.
  Odkazy na stránky tretích strán
  Stránka wellnessist.com môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán, ktoré vytvorili a prevádzkujú tretie strany, nad ktorými nemáme kontrolu. Pred poskytnutím informácií alebo osobných údajov prevádzkovateľom týchto stránok odporúčame, aby ste sa uistili o bezpečnosti týchto stránok. Nezodpovedáme za obsah, činnosť alebo zásady stránok tretích strán. Poskytnutie odkazov na týchto stránkach nezaručuje, že plne súhlasíme s ich obsahom, konaním alebo zásadami ochrany osobných údajov.
  Otázky a pripomienky
  Spoločnosť ASK DG SRL nemá v úmysle porušiť vaše právo na súkromie, preto neposkytne vaše údaje žiadnej organizácii ani osobe. Ak chcete získať viac informácií o zásadách spoločnosti ASK DG SRL alebo o tom, ako používať existujúce informácie, pošlite e-mail so svojou žiadosťou na adresu contact [at] wellnessist.com .
  Zmena podmienok dôvernosti
  Wellnessist.com si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, revidovať alebo doplniť tieto pravidlá. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na tejto stránke a nadobudnú účinnosť od okamihu ich zverejnenia na stránke.
 3. Autorské práva, ochranné známky a duševné vlastníctvo
  Celý obsah stránky wellnessist.com , vrátane textov, obrázkov, grafiky, webovej grafiky, skriptov a akýchkoľvek iných údajov, je majetkom spoločnosti ASK DG SRL alebo jej partnerov.
  Celý obsah stránky wellnessist.com je chránený v súlade s autorským právom a zákonmi týkajúcimi sa práva duševného a priemyselného vlastníctva. Použitie akýchkoľvek prvkov patriacich k stránke wellnessist.com bez písomného súhlasu spoločnosti ASK DG SRL sa trestá podľa platných zákonov.
  Spoločnosť udeľuje používateľovi právo sťahovať informácie z tejto stránky len na vlastné, nekomerčné použitie za predpokladu, že neupraví symboly a text týkajúci sa autorských práv.
  Spoločnosť NEUDELUJE používateľovi právo upravovať webovú stránku ako celok alebo jej časť, reprodukovať časť alebo celú stránku, kopírovať, predávať alebo prevádzkovať stránku akýmkoľvek iným spôsobom bez súhlasu spoločnosti.
  Návštevník/zákazník nebude upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, publikovať, reprodukovať, licencovať, vytvárať odvodené diela, prenášať ani predávať žiadne informácie alebo služby získané z tejto webovej stránky alebo jej prostredníctvom.
  Návštevník/klient nemá právo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu tejto stránky, vymazávať alebo akýmkoľvek spôsobom upravovať zverejnené materiály a informácie, ani sa pokúšať o takéto konanie.
  Návštevník/zákazník nemá právo používať e-mailové adresy zverejnené prostredníctvom stránky na distribúciu v mailingových zoznamoch alebo na zasielanie komerčných e-mailov ("spam") alebo na iné účely ako na zasielanie e-mailov. -odôvodnené osobné e-maily, bez písomného súhlasu vlastníkov týchto adries.
  Spoločnosť ASK DG SRL si vyhradzuje právo zmeniť štruktúru, obsah stránky a/alebo podmienky používania a vykonať akékoľvek iné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Nové podmienky nadobúdajú platnosť okamihom ich zverejnenia na tejto stránke.
  wellnessist.com nenesie zodpovednosť voči žiadnemu používateľovi ani žiadnej tretej strane, fyzickej alebo právnickej osobe alebo inštitúcii za zmenu, pozastavenie alebo prerušenie služieb poskytovaných prostredníctvom stránky.
  Ak sa domnievate, že akýkoľvek materiál sprístupnený na tejto stránke, zverejnený spoločnosťou wellnessist.com, tretími stranami alebo používateľmi, porušuje autorské práva alebo iné práva, oznámte túto situáciu na adresu contact [at] wellnessist.com.
 4. Informácie a komunikácia
  Tí, ktorí navštívia stránku, môžu posielať komentáre a akékoľvek iné správy na e-mailovú adresu contact [at] wellnessist.com, pokiaľ ich obsah nie je nezákonný, obscénny, výhražný alebo hanlivý. Podporujú sa komentáre a komunikácia, ktoré vyjadrujú nápady, návrhy, otázky, informácie o stránke, produktoch a službách ponúkaných prostredníctvom stránky.
  Ak sú nám informácie, materiály, dokumenty zaslané akýmkoľvek možným spôsobom vrátane e-mailu, pošty, faxu, online formulárov, má sa za to, že používateľ dáva spoločnosti neobmedzené, bezplatné, neodvolateľné právo používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, šíriť a prezentovať tieto informácie akýmkoľvek spôsobom.
  Obmedzenia používania niektorých techník komunikácie na diaľku
  Nasledujúce techniky komunikácie na diaľku si vyžadujú predchádzajúci súhlas spotrebiteľa:
  a) automatický systém volania bez ľudského zásahu (automatické volanie);
  b) telekopiátor (fax)
  c) e-mailová adresa (e-mail)
  Použitie iných individuálnych techník komunikácie na diaľku, ako sú uvedené vyššie, nie je povolené, ak to spotrebiteľ odmietne.
  Zoznam techník komunikácie na diaľku:
  a) neadresná tlač;
  b) vytlačená adresa;
  c) štandardný list;
  d) tlačená reklama s objednávkovým formulárom;
  e) katalóg;
  f) telefón s ľudským zásahom;
  g) telefón bez ľudského zásahu (automatický hovor, audiotext);
  h) rádio;
  i) videotelefón (telefón s obrazom);
  j) videotext (mikropočítač, TV obrazovka s klávesnicou alebo dotykovou obrazovkou);
  k) e-mail (e-mail);
  l) telekopiátor (fax);
  m) televízia (teleshopping).
 5. Zodpovednosti a obmedzenia
  Súhlasom s používaním tejto stránky výslovne a implicitne vyhlasujete, že rozumiete, že súhlasíte s nasledujúcim:
  Používanie stránky je na vaše vlastné riziko.
  Aj keď sa snažíme poskytovať úplné a presné informácie, spoločnosť ASK DG SRL nezaručuje, že popis produktu alebo akýkoľvek iný obsah stránky wellnessist.com je úplne bezchybný alebo úplný.
  Žiadna rada ani iná ústna alebo písomná informácia získaná na stránke wellnessist.com alebo prostredníctvom služieb tejto stránky nepredstavuje záruku, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v Podmienkach používania .
  Spoločnosť ASK DG SRL nezodpovedá za žiadny typ straty, ako napríklad: strata údajov, ušlý zisk, nemožnosť používať údaje na tejto stránke, zmeny údajov, cien alebo štruktúry stránky bez predchádzajúceho upozornenia.
  Ak sa domnievate, že akýkoľvek materiál sprístupnený na tejto stránke, zverejnený wellnessist.com , tretími stranami alebo používateľmi, porušuje autorské alebo iné práva, oznámte túto situáciu na kontakt [at] wellnessist.com .
  Pokiaľ ide o časti stránky, ktoré môžu obsahovať názory čitateľov, zodpovednosť za obsah týchto názorov nesú výlučne ich autori. wellnessist.com si vyhradzuje právo nezverejniť tie názory, ktoré sú v rozpore s podmienkami používania alebo ktoré považuje za škodlivé pre svoj imidž, partnerov alebo tretie strany.
  Táto stránka sa ponúka v tejto podobe bez akýchkoľvek ďalších záruk.
  6.Súdne spory
  Používaním, prezeraním alebo nákupom produktov na tejto stránke si používateľ uvedomuje, že vyššie uvedené podmienky sa riadia rumunskými zákonmi a že v prípade akéhokoľvek sporu, ktorý by mohol vzniknúť medzi používateľom a spoločnosťou ASK DG SRL, sa v prípade akýchkoľvek konfliktov medzi spoločnosťou ASK DG SRL a jej klientmi budeme najskôr snažiť vyriešiť ich priateľsky v lehote najmenej 30 pracovných dní.

Ak nie je možné dosiahnuť priateľské riešenie, spor sa bude riešiť na príslušnom súde v súlade s platnými rumunskými zákonmi.

 1. Prijatie podmienok
  Ak sa niektorá z uvedených doložiek z akéhokoľvek dôvodu považuje za neplatnú alebo neúčinnú, nemá to vplyv na platnosť ostatných doložiek. Spustením objednávky zákazník bez námietok akceptuje Podmienky a podmienky používania, pričom ich hodnota je rovnaká ako platná zmluva.
  Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami zákazník plne preberá práva a povinnosti vyplývajúce z nákupu vo virtuálnom obchode wellnessist.com .
  Návštevník/zákazník sa zaväzuje dodržiavať tieto podmienky a potvrdzuje, že si tieto podmienky prečítal a súhlasí s nimi.
  Používanie stránky wellnessist.com klientom znamená bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto stránku.
Top krížmenu
sk_SKSlovenčina